top of page
Forest

Psychoterapie Ostrava

"Cesta k nitru vede přes druhé."
Williams, 1992

MUDr. Radim Martiník

Psychoterapeut, Ostrava-Poruba

Je v každém věku naděje na změnu pro ty z vás, kdo hledáte nové cesty v životě...

Psychoterapeut MUDr Radim Martiník

Co je gestalt psychoterapie?

Z německého gestalt, do češtiny přeložitelného jako tvar, forma nebo celek. A právě o celku gestalt terapie je. Zaměřuje se na uvědomění si celé osobnosti, na vnímání toho, co je tady a teď. Terapeut zde člověka nevnímá jako izolovanou jednotku... Chápe, že existence každého je podmíněna jeho vztahy k druhým.

Rozkvětlý lotos

Gestalt psychoterapie...

Se soustředí na tady a teď.

Osvobozuje od toho, co "mělo" či "mohlo" být.

Uceluje a posiluje osobnost.

Umožňuje žít naplno.

S čím mi psychoterapie může pomoct?

Zvládání životních výzev

Psychoterapie vám poskytuje prostor pro zkoumání a řešení široké škály životních výzev. Ať už se potýkáte se stresem, problémy ve vztazích, nebo psychickými potížemi jako je úzkost, nabídnu vám během terapie neodsuzující prostředí, kde můžete na tyto nelehké situace nalézt řešení.

Sebepoznání a osobní růst

Terapie je kompas, který vás vede na cestě k sebepoznání a osobnímu růstu. S jeho pomocí lépe porozumíte svým myšlenkám, přesvědčením a identitě. Mým úkolem jako psychoterapeuta je pak vybavit vás nástroji potřebnými k pozitivní změně, hlubšímu sebeuvědomění a cílevědomé cestě vpřed.

Emoční pohoda a duševní zdraví

Psychoterapie vrhá světlo pochopení na vaše emoce. Nejde v ní jen o řešení aktuálních problémů; nýbrž o cestu k opravdové duševní pohodě. Společně vybudujeme vaši odolnost a schopnost pracovat s emocemi, abyste byli silnější a šťastnější.

"Tím, že se prezentujeme takoví, jací jsme, k nám mohou druzí přistupovat jako k "Ty"...

Tím, že přistupujeme k druhému jako k "Ty", stáváme se plněji sebou samými."

M. Yontef, 1993

Váháte?

Pokud nad terapii stále váháte, zavolejte a můžeme se pobavit blíže po telefonu. Zodpovím vaše dotazy a zjistíme, zda by mohla být nápomocná i vám.

Psychoterapii poskytuji ve své pracovně v Ostravě-Porubě na adrese Porubská 552/24. Pravidelně podstupuji supervizi pro zajištění kvality mé praxe. Nepracuji pro pojišťovny.

bottom of page