top of page
Rozkvětlý lotos

Psychoterapie Ostrava

Psychoterapeut MUDr Radim Martiník
Psychoterapie

Není důležitějšího objevu než objevu sebe sama. Jako gestalt terapeut pomáhám v Ostravě svým klientům právě k tomuto objevu. Prostřednictvím upřímného dialogu v rámci terapeutického vztahu.

MUDr. Radim Martiník

"Cesta k nitru vede přes druhé."  Williams, 1992

Co je gestalt psychoterapie?

Z německého gestalt, do češtiny přeložitelného jako tvar, forma nebo celek. A právě o celku gestalt je. Zaměřuje se na uvědomění si celé osobnosti, na vnímání toho, co je tady a teď. Chápe, že člověka nelze vnímat jako izolovanou jednotku... Protože existence každého člověka je podmíněna jeho vztahy k druhým.

Rozkvětlý lotos

Gestalt...

Se soustředí na tady a teď.

Osvobozuje od toho, co "mělo" či "mohlo" být.

Uceluje a posiluje osobnost v přítomnosti.

Umožňuje projednou žít naplno.

S čím mi psychoterapie může pomoct?

Uvědomění si sebe sama

Pomůže Vám poznat své nitro a uvědomit si, kdo opravdu jste.

Porozumění svým emocím

Naučí Vás pracovat s emocemi jako je strach, deprese a úzkost.

Zvládání stresu a umění relaxace

Ukáže Vám, jak zvládnout stres a jak své tělo a mysl nechat odpočinout.

Zkvalitnění mezilidských vztahů 

Pomůže Vám nechat dobré vztahy rozkvést a z těch špatných se vymanit.

"Tím, že se prezentujeme takoví, jací jsme, k nám mohou druzí přistupovat jako k "Ty"...

Tím, že přistupujeme k druhému jako k "Ty", stáváme se plněji sebou samými."

M. Yontef, 1993

bottom of page