top of page

Jak probíhá psychoterapie?

Co od terapie očekávat a jak terapeutické sezení probíhá?

Úvodní setkání

Na úvodním setkání si ujasníme vzájemná očekávání a potřeby. Zjistíme, zda a jak Vám terapie může být přínosem.

 

Dohodneme-li se na spolupráci, spolupracujeme alespoň 3 měsíce. 

Terapeutické sezení trvá 50 minut, frekvence setkávání je dána domluvou. Nejúčinnější je frekvence sezení 1x týdně (případně 1x za 14 dní). 


Všechny informace, které mi o Vás dáte, považuji za důvěrné a nikomu je nesděluji. Samozřejmostí je dodržování etického kodexu.

Terapeutický proces

Uzavření terapie

Když se terapie blíží ke konci, pozornost se přesouvá na integraci, uzavření a reflexi nad dosaženým pokrokem.

 

Klient se učí udržovat svůj růst a opouští terapii se zvýšeným sebevědomím, odolností a sadou nástrojů a dovedností pro osobní rozvoj.

Co chci od života?

To je ta nejčastější otázka, kterou si klademe, když cítíme, že se v našem životě děje něco závažného, co si vyžaduje řešení, a nebo máme jen potřebu něco změnit.

 

V dnešním zkomercionalizovaném světě existuje mnoho  "osvědčených rad" - pomocí - nejrůznějšího typu. Většina z nich je bohužel účinná jen krátce, mnohdy nepomáhá vůbec, anebo ještě hůře, napáchá více škody než užitku. A to, co se zdálo jako vyřešené se časem opět vrací.

 

Nabízí se paralela se známými pohádkovými archetypy, kde jen ta cesta, která vypadá jako nejtěžší většinou vede k cíli. Všude se to hemží nabídkou "snadno a rychle", jak dosáhnout svého. Ze zkušeností, jak kolegů věnujících se psychoterapii, tak i mých vlastních, bych před takovými nabídkami "rychlých, snadných a účinných" pomocí varoval.

Deštivá horská louka
Rozvětvený blesk na obloze
Západ slunce nad horami
Růže omývabí deštěm
Vysoké zasluněné hory
bottom of page