top of page

Co je gestalt?

Každé setkání a každý terapeutický vztah plyne svým charakteristckým způsobem, má svůj tvar a formu. Gestalt přístup v psychoterapii lze pružně měnit a jeho základem je plné zaujetí jevem uvědomování. Uvědomování si toho, co se skutečně děje, ne toho, co si myslíme, že se nám děje.
 
Pevná přesvědčení o tom, jak má vypadat realita (předsudky) nám nedovolí uvidět věci jinak, což je součást nového poznání. Jedná se o dialog, ve kterém se klade důraz na tady a teď, kdy zpřítomňujeme minulost nebo budoucnost.
 
Poznání sebe sama je možné pouze ve vztahu, jelikož naše existence je podmíněna vztahem k druhým, bez tohoto vztahu existence jedince není možná. Terapeutický vztah je proto základem úspěšné práce. Skutečný lidský kontakt se nevytváří, ten se děje.

Psychoterapeutická ordinace
MUDr Radim Martiník
Psychoterapeutická ordinace

Gestalt je přístup k psychoterapii, který se zaměřuje na přítomný okamžik a zdůrazňuje význam celého člověka - mysli, těla a emocí. Gestalt terapie vychází z holistického pohledu na člověka a uznává, že je hluboce propojen se svým prostředím a sociálním kontextem.

Namísto pouhého analyzování a rozebírání izolovaných symptomů nebo minulých zkušeností podporuje gestalt terapie zkoumání současných myšlenek, pocitů a chování. Společně s její pomocí pracujeme na uvědomění si bezprostředního prožívání a věnujeme pozornost pocitům, emocím a myšlenkám, které se objevují v přítomném okamžiku.

Jedním z klíčových konceptů gestalt terapie je myšlenka „nedokončené práce“. Jedná se o nevyřešené problémy nebo nevyjádřené emoce z minulosti, které nadále ovlivňují pohodu jedince. Uznáním a řešením těchto nedokončených záležitostí může člověk získat vhled, uzavření a příležitost k osobnímu růstu.

Součástí gestalt terapie jsou kreativní techniky a prožitková cvičení, která pomáhají plně se zapojit do terapeutického procesu. Jde například o hraní rolí, řízené představy, práci se sny a cvičení na uvědomění si těla. Prostřednictvím těchto metod mohou jedinci hlouběji porozumět sami sobě, svým vztahům a vzorcům chování v nich.

Konečným cílem gestalt terapie je podpořit sebeuvědomění a sebepřijetí, což člověku umožní činit rozhodnutí, která jsou v souladu s jeho autentickým já. Zkoumáním a integrací svých prožitků v přítomném okamžiku mohou klienti zlepšit svou celkovou pohodu a žít plnohodnotnější život.

bottom of page