top of page

Ceník a podmínky

Cena jednoho sezení je 800 Kč. 
 
Konzultace není hrazená zdravotní pojišťovnou. Výhodou pro Vás může být, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, do zdravotnické dokumentace nebude uvedena žádná diagnóza a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní.

Pro zvýšení kvality je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat o průběhu terapie. I v těchto případech však zůstáváte v anonymitě.

Nepracuji pro pojišťovny.

"Musíme se naučit snášet pravdu, i když zraňuje naši pýchu."

Fritz Perls

bottom of page