top of page

Gestalt: z němčiny "tvar, podoba, postava, vzhled".

 

Každé setkání a každý terapeutický vztah plyne svým charakteristckým způsobem, má svůj tvar a formu. Gestalt přístup lze pružně měnit a jeho základem je plné zaujetí fenoménem uvědomování. Uvědomování si toho, co se skutečně děje, ne toho, co si myslíme, že se nám děje. Pevná přesvědčení o tom, jak má vypadat realita (předsudky), nám nedovolí uvidět věci jinak, což je součást nového poznání. Jedná se o dialog, ve kterém se klade důraz na tady a teď, kdy klient zpřítomňuje minulost nebo budoucnost. Poznání sebe sama je možné pouze ve vztahu, jelikož naše existence je podmíněna vztahem k druhým, bez tohoto vztahu existence jedince není možná. Proto terapeutický vztah je základem úspěšné práce. Skutečný lidský kontakt se nevytváří, ten se děje.

 

 

 

 

Tím, že se prezentujeme takoví, jací jsme, k nám mohou druzí přistupovat jako k "Ty". Tím, že přistupujeme k druhému jinému jako k "Ty" , stáváme se plněji sebou samými. (M.Yontef str.66)

bottom of page