Terapeutické sezení trvá 50 minut, frekvence setkávání je dána domluvou. Nejúčinější je frekvence sezení 1x týdně (případně 1x za 14 dní). 

 

Cena jednoho sezení je 700 Kč. 

 

S klientem/klientkou si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání. Pokud se navzájem neshodneme, doporučím svého kolegu / kolegyni nebo jiný postup. Většinou máme 3 setkání na to, abychom si ověřili, zda naše spolupráce může být užitečná. Dohodneme-li se na kontraktu, spolupracujeme minimálně 3 měsíce.

 

Všechny informace, které o Vás získám, považuji za důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o Vás a průběhu konzultací.

 

Budete-li chtít, můžete využít i možnosti neuvádět žádné identifikační údaje o sobě (např. příjmení, adresa apod.).

 

Konzultace není hrazená zdravotní pojišťovnou, výhodou pro Vás může být, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, do zdravotnické dokumentace nebude uvedena žádná diagnóza a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní. Samozřejmostí je dodržování etického kodexu.

 

https://www.eagt.org/joomla/images/DownloadsGPO/2019/GPO_ethical_code_09-2016.pdf

 

Pro zvýšení kvality je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat o průběhu terapie. I v těchto případech však zůstáváte v anonymitě.