top of page

Terapeutické sezení trvá 50 minut, frekvence setkávání je dána domluvou. Nejúčinnější je frekvence sezení 1x týdně (případně 1x za 14 dní). 
 
Cena jednoho sezení je 800 Kč. 
 
S klientem/klientkou si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání. Pokud se navzájem neshodneme, doporučím svého kolegu / kolegyni nebo jiný postup. Většinou máme 3 setkání na to, abychom si ověřili, zda naše spolupráce může být užitečná. Dohodneme-li se na kontraktu, spolupracujeme minimálně 3 měsíce.
 
Všechny informace, které o Vás získám, považuji za důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o Vás a průběhu konzultací.
 
Budete-li chtít, můžete využít i možnosti neuvádět žádné identifikační údaje o sobě (např. příjmení, adresa apod.).
 
Konzultace není hrazená zdravotní pojišťovnou, výhodou pro Vás může být, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, do zdravotnické dokumentace nebude uvedena žádná diagnóza a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní. Samozřejmostí je dodržování etického kodexu.
 
https://www.eagt.org/joomla/images/DownloadsGPO/2019/GPO_ethical_code_09-2016.pdf
 
Pro zvýšení kvality je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat o průběhu terapie. I v těchto případech však zůstáváte v anonymitě.
 

 
 
 

bottom of page