top of page
JAKOU POMOC OČEKÁVÁM, CO POTŘEBUJI ZMĚNIT VE SVÉM ŽIVOTĚ ?
 
 
 
To jsou nejčastější otázky, které si klademe, když cítíme, že v našem životě se dějě něco závažného, co si vyžaduje řešení, a nebo máme jen potřebu něco změnit. Někdy se nám to daří zvládat k naší spokojenosti, jindy zase ne. Přes veškerou snahu se může stát, že to prostě nejde. Nebo je situace natolik kritická, že ji nedokážeme sami zvládnout. Existuje v dnešním zkomercionalizovaném světě mnoho  "osvědčených rad"- pomoci- nejrůznějšího typu. Většina z nich bohužel je účinná jen na krátkou dobu, mnohdy nepomáhá vůbec, nebo ještě hůře, napáchá více škody než užitku. A to, co se na chvíli zdá jako vyřešené, se časem opět vrací. Nabízí se jasná paralela se známými pohádkovými archetypy, kde jen ta cesta, která  vypadá jako nejtěžší, většinou vede k cíli. Stejně tomu tak bývá i v reálném životě. Všude se to hemží nabídkou "snadno a rychle", jak dosáhnout svého. Ze zkušeností, jak kolegů  věnujících se psychoterapii, tak i mých vlastních, bych před takovými nabídkami "rychlých, snadných a účinných" pomocí varoval.
  
 
 
Gestalt přístup se nejvíce osvědčil v těchto oblastech:
 
 
 
- psychosomatické potíže - tělesné symptomy, které můžou souviset s psychikou, bolesti hlavy,                  poruchy imunity, bolesti žaludku a páteře....
 
 
zvládání stresu - relaxace, práce s příčinami vzniku stresu (perfekcionismus, velké ambice,                    neschopnost odmítat...)
 
 
- problémy v mezilidských vztazích - schopnost sebeprosazení a odmítání, obrana před manipulacemi   a zneužíváním, vyvázání se z rizikových vztahů 
 
 
- rozvoj emoční inteligence - práce s poruchami nálad a spánku, s depresí, s úzkostnými a panickými     stavy (bušení srdce), potíže se sebehodnocením a sebevědomím 
 
 
- nespokojenost se směřováním života, vytrácení se radosti ze života
 
 
- zvládání krizových situací - pomoc ve vytváření závažných rozhodnutí (v oblasti vztahů anebo v              pracovní oblasti) 
 
 
 
 

CO MŮŽETE ZÍSKAT:-  sebepřijetí - lepší vztah k sobě, lepší porozumění sobě

 

-  posílení sebedůvěry, energie k následování svých potřeb a přání

     

-  posílení schopnosti vztahovat se k druhým lidem

 

-  větší pocit životní spokojenosti

 

-  větší schopnost odpočívat, lepší spánek

 

 
- UPOZORNĚNÍ: KONZULTACE NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
   více info pod záložkou " info a ceník ".
bottom of page