top of page
MUDr.Radim Martiník
 
 
Více než 25 let pracuji jako gynekolog ve své soukromé gynekologické ambulanci. V průběhu studia na UP Olomouc všeobecné lékařství jsem měl možnost se seznámit v té době téměř zakázanému způsobu terapie :  akupunkturou. Akupunkturu jsem dlouhou dobu provozoval jen okrajově a po atestaci z gynekologie a porodnictví r.1990 jsem pokračoval nejprve v nemocnici a později v ambulanci. Praxe v oboru gynekologie mě stále více přesvědčovala o potřebě jiného přístupu k řešení některých problémů mých pacientek. K akupunktuře jsem později připojil fytoterapii, která má stejný filozofický základ, a to celostní pohled na pacienta. Je opravdu pošetilé chápat člověka výhradně pohledem materialistickým. Zcela určitě, a to se dá logickým a kritickým myšlením dokázat, je jeho existence založena také metafyzickou skutečností. Nehmotná realita jako součást našeho bytí, zdůvodňuje přístup celostní medicíny jako správný.
Zkušenosti z alternativní medicíny mě dovedly k poznání, že ona sama často  ještě není prostředkem, který by dokázal ovlivnit samotnou podstatu problémů, kterými trpí někteří pacienti a to je, jak se pacienti vztahují k sobě a ke svému okolí. To byl také jeden z důvodů, proč jsem nejprve absolvoval vlastní individuální psychoterapii (250 hodin r.2012 Prim.J.Rektor) a poté pokračuji 5. rokem ve výcviku Gestalt terapie v institutu IVGT v Praze. Během výcviku jsem se účastnil několika seminářů rodinných konstalací. V současnosti jsem dostal nabídku pracovat jako ko-terapeut ve skupinové terapii. Bližší informace zde.

 

bottom of page